Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 informujemy, że:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEIRA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Matejki 9.
  • Kontakt z administratorem danych jest pod adresem iod@peira.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania oferty.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora.
  • Odbiorcami mogą być spółki realizujące inwestycje: PEIRA Srebrzyńska Sp. z o.o. Sp.k., PEIRA Helińskiego Sp. z o.o. Sp.k., PEIRA Przybyszewskiego sp. z o.o. sp.k, wszystkie z siedzibą w Łodzi.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy 5 lat.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - o ile nie narusza to innych praw Administratora. W tym celu należy się skontaktować z przedstawicielem Administratora mailowo na adres iod@peira.pl.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania oferty.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.